Priser

Aktive medlemmer

0-200 : 500 kr årligt
200-500: 1000 kr årligt
500+: 2000 kr årligt

Der betales et indskud af 3 x årskontingent for at blive medlem af foreningen GISK. Dette er et engang gebyr.

Der betales i 2018 25 kr. pr. aktive medlem i den respektive forening i tilskud til GISK. Dette beløb sættes op til 50 kr. pr. 01.01.2019.
Tilskuddet beregnes pr. antal medlemmer i conventus året før.

Interesse medlemmer:

0-200 : 500 kr årligt
200-500: 1000 kr årligt
500+: 2000 kr årligt

Der betales et indskud af 3 x årskontingent for at blive medlem af foreningen GISK. Dette er et engang gebyr.