Begrænset genåbning af indendørs foreningsaktiviteter

Genåbning af indendørs foreningsaktiviteter – fra onsdag den 21. april 2021

Den begrænsede genåbning gælder:

 • Børn og unge under 18 år: alle foreningsaktiviteter – bortset fra sangaktiviteter.
 • Personer over 70 år: idrætsaktiviteter.

Onsdag den 21. april begynder genåbningen af det indendørs foreningsliv!

I første omgang gælder det dog kun foreningsaktiviteter for børn og unge under 18 år samt idrætsaktiviteter for personer over 70 år.

Ansvar og retningslinjer

Børn og unge under 18 år

 • Fra og med onsdag den 21. april må børn og unge under 18 år sammen med holdets træner genoptage deres indendørs foreningsaktiviteter – dog er sangaktiviteter undtaget.
 • Forsamlingsloftet er på 25 deltagere.
 • Deltagere omfatter personer, som er en aktiv del af aktiviteten – f.eks. udøvere, udskiftere, dommere og frivillige trænere. Deltagere omfatter dermed ikke tilskuere og ledsagende forældre.
 • Hvis der er tilskuere og ledsagende forældre til stede, må det samlede antal tilstedeværende ikke overstige det generelle indendørs forsamlingsloft på 10. Vi anbefaler derfor, at der ikke kommer tilskuere og ledsagende forældre.
 • Der er ikke krav om coronapas for børn og unge under 18 år.

Personer over 70 år

 • Fra og med onsdag den 21. april må personer over 70 år genoptage deres indendørs idrætsaktiviteter i foreningsregi.
 • Forsamlingsloftet er på 10 deltagere.
 • Deltagere omfatter alle tilstedeværende – f.eks. udøvere, udskiftere, dommere, tilskuere og frivillige trænere.
 • Der er krav om coronapas.
 • Det er foreningens ansvar at kontrollere coronapas.

Opdeling af faciliteter

 • Hvis en facilitet tydeligt opdeles i områder med mindst 2 meter mellem dem, så gælder forsamlingsloftet for hvert område for sig.
 • En træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i ét af områderne.
 • Ved aktiviteter for børn skal der være en ansvarlig voksen til stede i hver gruppe af op til 25.

Arealkrav

 • Der må højst være én person pr. 7,5 m2 gulvareal. Er gulvarealet mindre end 7,5 m2, må der være én person. (Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).

Før og efter aktiviteter

 • Kom ikke før jeres tid starter.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader før brug.
 • Afsprit redskaber og kontaktflader, og forlad stedet senest 5 minutter før jeres tid udløber. 

Håndsprit og mundbind

 • Håndsprit skal foreningen og/eller deltagerne selv medbringe.
 • Under idrætsaktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind, men før, efter og mellem aktiviteten skal personer over 15 år bære mundbind.

Omklædningsrum

 • Vi opfordrer til, at der klædes om og bades hjemme.

Næste fase af genåbningen af det indendørs foreningsliv

Sogne-lukning

Hvis corona-smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet. Det betyder blandt andet, at alle lokaler, hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes. Det omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter.

Man kan læse mere om kriterierne for sogne-lukninger på myndighedernes fælles corona-hjemmeside her: https://coronasmitte.dk/Media/637539008074060126/H%C3%A5ndtering%20af%20lokale%20smitteudbrud%20med%20COVID-19.pdf.

Håndtering af coronasmitte i foreningen

Hos DGI og DIF kan man finde råd om, hvordan man forholder sig, hvis et medlem bliver smittet med corona.

DGI: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/saadan-haandterer-foreningen-en-positiv-coronatest

DIF: https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben