03. maj 2019

Dagsorden

Dagsorden til General forsamling GISK 2019

Endelig dagorden for GISK general forsamling d. 14. Maj kl. 19 I Ikærhallen.
 • Valg af dirigent samt referent.
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
 • Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).
 • Valg af én revisor og én revisorsuppleant, (valg gælder for 1 år ad gangen).
 • Evt. 
Vedhæftet:
 • Regnskab for 2018. Regnskabet er revideret af Partner Revision som inden GF revideret af vores 2 valgte revisorer.
 • Budget for 2019
 • Indkomne forslag til general forsamlingen. Vedtægtsændringer foreslået af Gerda Jørgensen, Give GIF.
Ændringsforslag er vedhæftet som pdf. Hver ændring behandles separat på general forsamlingen. 
På vegne af bestyrelse
Formand
Michael Egsgaard
gisk-2018-aarsregnskab.pdf Download PDF Dokument
budget-2019-gisk.pdf Download PDF Dokument
forslag-til-vedtaegter.pdf Download PDF Dokument