Generalforsamling 2022

GISK afviklede her til aften den årlige generalforsamling. En generalforsamling der blev afviklet i god ro og orden

Året startede med udvidelsen af vores GISK Bestyrelsen efter sidste års generalforsamling, og derudover en udvidelse af vores GISK medlemskaber da både Give tennis klub, og Give cykelklub har valgt at melde sig ind i GISK. Det er fantastisk at mærke at der er opbakning fra foreningerne til at vi i fællesskab skal skabe samarbejde på tværs og skabe fælles rammer for vores foreninger.

Vi har arbejdet i forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen for at prøve at nå i mål med de mange opgaver, som har været opdelt i et drift udvalg, sponsor udvalg, og et bygge udvalg.

Det har været endnu et spændende år med gang i den på mange fronter.

Her er et udpluk af, hvad vi har arbejdet med siden sidste generalforsamling

 • Afslutning af den officielle indsamling total: 6,2 mio. indsamlet lokalt- Dette er det største lokalt indsamlede beløb i Vejle kommune… Flot klaret GIVE!!!!! Og sponsorudvalget Søren A., Søren K. og Flemming Gejl.
 • Det nye etape 2 projekt kom i udbud, og der er senere valgt samarbejdspartner til byggeriet som bliver PS.

  Hvor er vi nu og hvad skal der ske:

 • Vi er stadigt i gang med detaljerne omkring projektet som forhåbentligt snart kan komme i gang. VI har ansøgt om flere midler, men fået afslag. VI har så ansøgt om selv at komme med flere midler, for ikke at skære i det projekt i allerede har set. Tilførslen af ekstra midler, skal ske på nogle specifikke vilkår, som skal behandles i 3 forskellige udvalg, hvoraf de 1 af de 3 har godkendt det.)
 • Herefter skal vi have underskrevet kontrakten med PS Lundgaard så vi kender projektets kvm endeligt.
 • Plan over hvad vi får og hvad vi kommer til at mangler.
 • Indsamlingsplan sammen med vores foreninger.
 • Reetablering af området og økonomi til dette.
 • Etape 3 fortsat at presse på for at få jorden købt.

Kæmpe stor tak til vores styregruppe med Jørgen Lundsgaard, Michael Egsgaard og centerleder Martin Schmidt som virkelig har lavet et kæmpe stort stykke arbejde i de seneste år med rigtigt mange møder med Vejle Kommune, og brugt mange timer med at lave rum diagrammer, kvm udregninger, nye tegninger, budget gennemgang, og så endnu flere møder.

Kæmpe stor tak for jeres store indsats… Giv dem en stor hånd !!!!!

Vi har igen været igennem et år hvor vores almindelige drift af hallerne har været udfordret af delvis nedlukning. Der er virkelig blev knoklet og på trods af at der ikke har været samme trafik i centeret som et normalt år er der blevet afholdt rigtigt mange super gode arrangementer, som samtidig har været med til at driften ser rigtig god ud.

Hvad kan det ikke ende med når vi kan drifte under helt almindelige vilkår. Vi kan heldigvis se at der er rigtigt mange der gerne vores faciliteter, til mange forskellige formål.

Stor tak til Martin, Mette, Rasmus, Michelle samt alle vores fantastiske ung arbejdere for deres store indsats !!!! Jeres engagement og høje krav til det ønskede serviceniveau er en kæmpe gevinst for alle brugere af centret.

Pedel elev i samarbejde med skolen fra 1/8 og 3 år frem. Der arbejdes ekstra servicemedarbejder med funktion i køkkenet og rengøring.

I bestyrelsen har vi arbejdet med en ny plan for hvad GISK skal være fremadrettet, hvad ønsker vi at stå for, Værdier, Forretningsplan, mere om dette senere på mødet. Anette og Mads V.

Vi øver os stadigt i at finde frem til hvilke opgaver der ligger ved GISK bestyrelsen, og hvem og hvordan disse skal håndteres, men vi er klar til at få flere opgaver ført ud. Den nye bestyrelse skal være klar til at beholde arbejdstøjet på så vi kan fortsætte med de spændende udfordringer der venter.

Til slut vil jeg gerne takke foreningerne, formænd, og GISK bestyrelsen for et godt samarbejde igennem det sidste år.

Indkommende forslag: ingen

Årsregnskab:

 • Bestyrelsen er tilfredse med resultatet

Årsregnskabet er godkendt

Valg til bestyrelsen:

 • Søren Arvad
 • Christian Christiansen
 • Betina Neve
 • Alexandra Kehlet Kristensen

Bestyrelsesopgaver skal være klare og tydelige.

Michael Egsgaard er valgt som 1. suppleant

Inger Morthorst er valg som 2.suppleant

Valg af revisor: Partner Revision