Generalforsamling

Kære forening.

Efter udsættelse af GISK general forsamling indkaldes hermed til generalforsamling i GISK den 8. September i Ikærhallen kl. 19.00

Dagsorden er jvf. GISK vedtægter. 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlemmer:

Michael Egsgaard (modtager ikke genvalg)

Johannes Winther (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

René Godfredsen Nielsen (motager ikke genvalg)

Peder Madsen (modtager genvalg)

Hvis nogen skulle have lyst til at stille op til bestyrelsen i denne spændende tid, hvor vi endelige er på vej igang med visionen omkring et samlet idrætscenter kan Martin eller Michael kontaktes eller blot stille op til generalforsamlingen.