GISK afgiver areal til den nye SFO på ikær afdelingen.

Vi er glade for at kunne informere om, at GISK og Firkløverskolen i fællesskab har aftalt, at skolen overtager arealet med indgang, cafeteria, køkken og mødelokaler ved Ikærhallen, så det kan indgå i den nye SFO, der skal etableres i 2024.

Skolen overtager dermed også ansvaret for drift og økonomi i området.
På denne måde giver det skolen muligheder for at lave en endnu bedre SFO-løsning inden for skolens rammer, og skolen vil derfor nu kigge på de hidtidige planer og lave evt. ændringer med de nye muligheder.


GISK-brugere kan fortsat anvende lokalerne frem til SFO-start, som det også gælder for kantine 2.
GISK ser ind i en fremtid, hvor hovedvægten af aktiviteter vil flytte mod Søndermarken, hvor GISK dermed får behov for bl.a. mødefaciliteter. Derfor er det også aftalt, at skolen og GISK prøver at finde løsninger omkring fælles anvendelse af mødelokaler mm.


Hvad betyder det for dig som foreningsbruger??
Kort sagt, ja så betyder det at vi mister m2. på Ikær. Men at vi ved at afgive m2 kan være med til at sikre bedre muligheder for at SFO-børnene får bedre rammer. At vi har muligheden for at skabe et bedre KLUB tilbud til de unge. Samtidig med, at vi bibeholder muligheden for, at idræt dagtimerne og aktive ældre fortsat har et sted om formiddagen, til deres aktivitet.


I vil stadig kunne anvende lokalet om aftenen til jeres generalforsamlinger, Erhvervsklub arrangementer osv. Men fra sæsonen 2024/2025 vil der ikke længere være et cafeteria på Ikær.


Hvornår der sker noget i lokalerne ved Ikær hallen, skal vi selvfølgelig nok informere jer omkring. Men jer der har booket til aktiviteter denne sæson og frem til det nye står klar på Søndermarken, kan selvfølgelig gennemføre jeres aktiviteter. Men lokalerne vil begynde at ændre sig på den anden side at nytår.

Aftalen er indgået ud fra et fælles ønske om at få mest mulig ud af de samlede kvadratmeter gennem samarbejde.
Er der spørgsmål, så er i velkommen til at kontakte os.