20. marts 2019

GISK General forsamling 2019

Vi afholder generalforsamling i GISK den 14/5 kl. 19:00 i Ikær Kantine 2.

Dagordenen bliver lagt på vores hjemmeside senest 7 dage før.

Vær opmærksom på at jeres forening har “XX" stemmer, som kun kan udnyttes ved personlig fremmøde.

Vi glæder os til at se jer.

Venlig hilsen
GISK Bestyrelsen