GISK indkalder til generalforsamlin

GISK indkalder til den årlige generalforsamling mandag d. 14/6-2021 kl. 19.00 i Ikærhallens kantine 2. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for GISK i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Kun stemmeberettigede samt bestyrelsen for GISK kan stille forslag.

Endelig dagsorden, regnskab og budgetforslag samt eventuelle indkomne bliver offentliggjort på GISK´s hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Efter gældende Corona retningslinjer ønsker vi tilmelding pr. mail til booking@gisk.nu. Senest fredag d.11/6 kl. 16.00

Vi minder om at der skal kunne fremvises et gyldigt Coronapas.

Vel mødt