GISK Indkalder til generalforsamling

GISK indkalder til Generalforsamling onsdag d.18/5 kl. 19.00 i Kantine 2 ved Ikærhallen. Dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne.

 • Valg af dirigent samt
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Behandling af indkomne forslag 
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen 
  • Christian Christiansen( modtager genvalg)
  • Søren Arevad(modtager genvalg)
  • Anette Knudsen(modtager ikke genvalg)
  • Michael Egsgaard(modtager ikke genvalg)
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Johannes Winter(modtager ikke genvalg)
  • Mikkel Rye Ottosen(modtager ikke genvalg)
 • Valg af revisor iflg. Paragraf 10 i vedtægterne
 • Evt.