Indsamlingen til et samlet idrætsenter i Give er skudt godt i gang

Der vil henover de næste 1 ½ år blive igangsat en lang række aktiviteter for at indsamle flest mulige penge til etape 2 og etape 3.

Arbejdet med at indsamlingen, er kulminationen af flere års hårdt arbejde med planerne om et samlet idrætscenter i Give. Etape 1, Gives egen kunstgræsbane, er snart klar til brug af de nye jyllandsseriespillere og andre dygtige boldspilere. Arbejdsgruppen mellem GUR (Give udviklingsråd) og GISK har fået en masse input til, hvad foreningerne i Give ønsker et nyt center skal kunne - og vi har kigget på, hvad planerne skal indeholde, hvis det skal være mere end blot en traditionel idrætshal.

Arbejdet er som bekendt, nået så langt at Vejle Kommune samlet har bevilliget 31,5 millioner kr. til halbyggeriets etape 2. Men hvis vores drøm om et moderne Idrætscenter skal realiseres, skal vi som by indsamle mest muligt. 

Etape 2, som er etablering af de indendørs faciliteter, er budgetteret til ca. 38-40 millioner. Byggeriet forventes opstarte i løbet af sensommeren 2021 og forventes at stå klart i sensommeren 2022. 

Vi går efter, at vi skal have en moderne idrætshal, multihal med springfaciliteter, nye omklædningsrum, fitness, mødelokaler, samt at skabe et hjerte i centeret, hvor mennesker mødes på tværs af foreninger, alder og etnicitet. Hvis dette skal lykkedes skal vi indsamlet et sted mellem 8-10 millioner kr. 

Sponsorudvalget, med Søren Arevad og Søren Skøde Kristensen i spidsen, har en positiv dialog med flere forskellige sponsorer og de vil, sammen med de øvrige sponsorsælgere, arbejde hårdt på at samle så mange penge som muligt sammen.

Indvielsen af kunstgræsbanen skulle have været det store kickoff til indsamlingen, men Corona restriktionerne har vanskeliggjort mulighederne omkring et indsamlings event. Den officielle indvielse af banen kommer til at finde sted i januar/februar. Mere herom på den anden side af jul.   

Sideløbende med sponsorsalget vil GISK i samarbejde med byens foreninger igangsætte en lang række aktiviteter. GISK vil være tilstede på skulpturdagen d. 12 december, hvor du kan høre mere om projektet, købe folkeaktier i projektet, billetter til Mikkel Beha, juletræer, samt fyrværkerisalg (på bestilling) som alt sammen er projekter der skal med til at generere penge til et samlet idrætscenter i Give. 

At indsamle 10 mio. kan virke uoverskueligt, med det svarer blot til hver indbygger i Give bidrager med 2.000 kr. Det kan alle naturligvis ikke, men skal vi have fremtidens idrætscenter har vi brug at alle  bidrager med hvad man kan. Alle, selv små donationer modtages med samme taknemlighed som store.

Sådan kan du støtte:

Drømmene er store det er vi klar over, men nu er det nu vi som by skal stå sammen, om at skabe rammerne for VORES FÆLLES idrætsfaciliteter i Give