Ny bestyrelse i GISK

GIVE: Grundet coronasituationen var GISKs årlige generalforsamling udsat til den 8. september, og ud over de klassiske tiltag som formandens beretning (læs herom andetsteds i avisen), aflæggelse af regnskab og behandling af indkomne forslag, stod bestyrelsen over for en fornyelse, idet den siddende formand Michael Egsgaard og næstformand Johannes Winther begge havde kundgjort, at de ikke ville genopstille.

Det betød, at der skulle findes to nye medlemmer til bestyrelsen, og lad os bare med det samme afsløre, at den sag blev klaret uden kampvalg.

Bestyrelsen havde på forhånd haft gang i en hel masse lobbyarbejde og gødet jorden godt og grundigt i byens foreningsliv, og anstrengelserne bar frugt, idet de to udpegede nye kandidater til bestyrelsen begge, under behørige klapsalver fra de godt 30 fremmødte, konfirmerede deres opstilling ved generalforsamlingen.

ANNONCE

Farvel til formand og næstformand

De to nye i bestyrelsen bliver Søren Arevad og Christian Christiansen, som nu sammen med den øvrige bestyrelse bestående af Søren Skøde Kristensen, Linda Høgh, Kim Stephansen, Anette Breinholt Knudsen og Michael Pedersen, der er repræsentant fra Firkløverskolen, skal konstituere sig og have fordelt de forskellige bestyrelsesposter mellem sig.

Det har været tre lærerige og benhårde år med både op- og nedture. Men vi er nået langt, og der er nu lagt skinner ud, så bestyrelsesarbejdet fremover får en helt anden karakter, end da vi startede op

Holdets nye team af suppleanter bliver Peter Madsen (genvalgt) og Johannes Winther.