Ny GISK bestyrelse

Ny stærkt hold klar til at gå i arbejdstøjet

Den Coronaudskudte generalforsamling blev afviklet i en god stemning, hvor bestyrelsen kunne berette om et besynderligt år, med udfordringer som følge af Corona. En sæson som har været præget af ned lukning og begrænsninger i driften. Det til trods, har vi renoveret faciliteterne for 500.000 i 2020, samlet set fra 2019 og 2020 næsten 1 mio. kr. Vi er ikke i mål endnu, men vi er på vej. Helt samme niveau kan vi ikke komme på i 2021, pga. manglende indtæger. 

GISK gennemførte denne aften vedtægtsændringer, som muliggør at udvide bestyrelsen fra 4 folkevalgte til 7. Dette har været vigtigt for at få flere hænder ind til de mange opgaver som ligger i bestyrelsen.

GISK bestyrelsen ser nu ud som følger:

Formand: Christian Christiansen
Næstformand: Søren Skøde Kristensen
Best. medlemmer. Søren Arevad, Anette Knudsen, Flemming Gejl(ny), Mads Vemmelund(ny) Michael Egsgaard(ny)
suppleanter. Johannes Winther & Mikkel Ottosen
Et stærkt hold der går fremtiden i møde.

Samtidig vil vi gerne takke Linda Høgh og Kim Stephansen, som begge træder ud bestyrelsen som henholdsvis næstformand og suppleant. 

 Se mere omkring hvordan bestyrelsen er organiseret i dette link