Retningslinjer for brug af idrætsfaciliteter

Der åbnes for alle indendørs forenings- og aftenskoleaktiviteter – herunder sangundervisning, siddende aktiviteter og al kontaktsport - men stadig med restriktioner: coronapas, mundbind, forsamlingsloft og afstandskrav.

Forsamlingslofterne forhøjes

Areal- og afstandskrav

  • Ved siddende aktiviteter må der højst være én person pr. 2 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 1 meter.
  • Ved siddende sang-aktiviteter må der dog højst være én person pr. 4 m2 gulvareal – og afstanden mellem hver siddende deltager skal være mindst 2 meter.
  • Ved øvrige aktiviteter – herunder idræt – må der højst være én person pr. 4 m2 gulvareal.

Coronapas

Ved indendørsaktiviteter skal alle deltagere, tilskuere og lignende på 18 år og derover have gyldigt coronapas. Find testcentrene i Vejle Kommune.

  • Det er foreningens ansvar at sørge for at der foretages stikprøvekontrol af coronapas mindst én gang i døgnet i hvert lokale.
  • Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende deltagere mv. i lokalet på det tidspunkt hvor kontrollen foretages.
  • Hver forening opfordres til internt at afklare hvorledes man gennemfører kontrollen, og kommunikere dette til ledere, trænere og deltagere.

Mundbind

  • Under aktiviteten er der ikke krav om at bære mundbind.
  • Før og efter indendørsaktiviteten – samt hvis man går til eller fra aktiviteten – skal personer på 12 år og derover bære mundbind eller visir når de ikke sidder ned.

Tilskuere

Indendørsfaciliteter åbner for tilskuere, men kun så længe det samlede antal tilstedeværende – inkl. både deltagere og tilskuere – ikke overstiger 50 personer.

Yderligere information