Visionen for et samlet idrætscenter i Give igangsættes

Efter mange møder, lange processer og politisk velvilje igangsættes nu endelig den første etape af visionen for et samlet idrætscenter i Give. I sensommeren 2020 sættes spaden i jorden for opstart af en kunstgræs-bane ved Søndermarksskolen.

Tilbage i 2019 ansøgte GUR (Give Udviklingsråd) en bevilling på 12 mio kr. til opstarten, som skulle indebære kunstgræsbane, springcenter og beplantning for både tennis og fodbold. Bevillingen fra Vejle

Kommune lød på 8 mio kr. til opstart af, hvad der nu kaldes etape 1.

Efter bevillingen var det et krav fra GUR og GISK, at få lavet en helhedsplan, der skulle sikre gennemgang af projektet og belyse aktuelle behov; samt sikre, at faciliteterne blev placeret korrekt fra starten.

Herefter blev der, i samarbejde med Vejle Kommune, afholdt møder med alle aktive foreninger i hallerne samt skolen for at afdække behovet. I ugerne efter fik Vejle Kommune tegnet deres bud på et samlet idrætscenter i Give – etape 1 og 2, som skal ligge på arealer lige omkring Søndermarksskolen.

Dette skulle gøres ud fra deres forudsætninger omkring økonomi og placeringsudfordringer.

Så kom corona og det besværliggjorde arbejdet, men det er lykkedes, at få lavet en helhedsplan for etape 1 og 2 – mht. kunstgræsbanen, så har det været vigtigt at få den placeret, så den bliver til mindst mulig gene for naboerne, men samtidig give mulighed for udvidelse

Et par uger henne i corona afholdt vi et online møde, hvor det blev klart, at vi skulle mødes lokalt. Efter et møde med Give Fremad, Firkløverskolen, GUR, GISK og Vejle Kommune blev en endelig godkendelse af placering af kunstgræsbanen en realitet.

I processen har det vist sig at være hensigtsmæssigt, at revurdere prioriteringen af midler fra etape 1. Bevillingen og frigivelsen af penge til dette, forventes at ske midt i august.

 

Indhold for etape 1

Kunstgræsbanen kommer til at ligge lige ved Søndermarksskolen og vil være tilgængelig i skolens undervisning med mulighed for udendørs idræt hele året, næsten uanset vejret. Med de opkvalificeringer, som forventes lavet i området de kommende år, vil Søndermarksskolen få adgang til nogle af Vejles bedste idrætsfaciliteter lige ved døren.

Vi påbegynder jordarbejde til at Søndermarkens børnehus, i en forventelig i etape 2,  afgiver arealer for at skabe plads til fremtidig mulighed for tennis og padeltennis imod at få arealer tildelt tættere på børnehuset. Dette til stor glæde for alle parter – en løsning, som vil give et kæmpe løft til området.

Der skal igangsættes en renovering af omklædningsrum i Søndermarkshallen samt ombygges lokaler til 2 nye omklædningsrum.

Pedelskuret skal flyttes for at skabe plads til nybyggeri i etape 2 ligesom der skal plantes læhegn for at skabe læ for fremtidige mulighed for padeltennis baner.

Kunstgræsbanen forventes påbegyndt i sensommeren 2020.

Vi glæder os meget over, at det nu bliver synligt med alle de forbedringer og nye tiltag, som – efter næsten 5 års forarbejde – nu skal skabes lokalt i samarbejde med politikere, skolen og foreningerne.

Derudover afventer vi i spænding resultatet ansøgning for etape 2, som indebærer nye idrætsfaciliteter herunder ny hal, fitness, ankomst, café samt multihal med spring. For dette er der ansøgt for i gang-sættelse i 2021.

Så følg med i den kommende tid, hvor vi vil løfte sløret yderligere for det kommende Idrætscenter I Give.

Arbejdsgruppen – GUR og GISK