Dagsorden GISK Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen 14/6-21. Husk Gyldigt Coronapas. Generalforsamlingen er med tilmelding. Du tilmelder dig ved at sende en mail til booking@gisk.nu senest mandag 14/6 kl. 12.00

 • Valg af dirigent samt
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Behandling af indkomne forslag - GISK har forslag til vedtægtsændringer
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Johannes Winter modtager genvald
 • Valg af revisor iflg. Paragraf 10 i vedtægterne
 • Evt. 

2020 regnskab

Forslag til nye vedtægter

Budget 2021