Generalforsamling (1)

Lige om lidt har vi generalforsamling i GISK  hermed offentliggøres dagsorden.

Kære forening.

Lige om lidt har vi generalforsamling i GISK  hermed offentliggøres dagsorden.

Dagsorden er jvf. vedtægter.

• Valg af dirigent samt referent.
• Valg af 2 stemmetællere.
• Aflæggelse af beretning.
• Behandling af indkomne forslag.
• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års kontingent.
• Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (valg gælder for 2 år ad gangen)
• Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, (valg gælder for 1 år ad gangen).
• Valg af revisor iflg. Paragraf 10 i vedtægterne
• Eventuelt.

De respektive foreninger stemmer efter denne fordeling:
Medlemmer 0 - 200:            3 stemmer
Medlemmer 201 - 500:        6 stemmer
Medlemmer 501 - derover   9 stemmer