Indkaldelse til Generalforsamling

GISK Indkalder til Generalforsamling 22/5 kl. 19.30 i Give Idrætscenter. Generalforsamlingen afholdes i kantinen

 • Valg af dirigent samt
 • Valg af 2 stemmetællere.
 • Aflæggelse af årsberetning
 • Behandling af indkomne forslag - GISK har forslag til vedtægtsændringer
  • Ændring i muligheder i valg af revisor 
 • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budgetforslag, herunder fastlæggelse af det kommende års
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af revisor iflg. Paragraf 10 i vedtægterne
 • Evt. 

2023 regnskab

Forslag til nye vedtægter

Budget 2024